Vergadering bijwonen?

Zie agenda

 

Wmo Raad Uden Burgerparticipatie

De Wmo-raad

is er voor U(den)

De Wmo-raad

is er voor U(den)

Onze adviezen

 

Hieronder vermelden we de belangrijkste adviezen en reacties van de Wmo-raad aan de gemeente. Wanneer de gemeente Uden schriftelijk gereageerd heeft op onze adviezen dan zijn die reacties ook op deze pagina vermeld.

 

November 2017: Uitgangspuntennotitie

Advies Wmo-raad op de "Uitgangspuntennotitie Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen" en de reactie van de gemeente Uden daarop. Lees meer.

 

November 2017: Advies Wmo-verordening

Advies van de Wmo-raad tbv de Wmo-verordening en de reactie van de gemeente uden hierop. Lees meer.

 

Februari 2017: Advies cliënttevredenheidsonderzoek

Reactie van de Wmo-raad Uden ( en andere adviesorganen) op de vraag van het college om mee te denken in de vraagstelling en de opzet van het cliënttevredenheidsonderzoek en de terugkoppeling van de gemeente hierop. Lees meer.

 

December 2016: Aanpak beschermd wonen

  • Brief van de Wmo-raad met daarin een advies over aanpak beschermd wonen en de reactie van de gemeente daarop. Lees meer.

 

September 2016: ‘Eigen Bijdrage’ regeling

  • Brief van de Wmo-raad met daarin nadere vragen over de inhoud van de huidige ‘Eigen Bijdrage’ regeling binnen de gemeente Uden en de reactie van de gemeente daarop  ...lees meer.

 

Augustus 2015: ‘Eigen Bijdrage’ regeling

  • Brief van de Wmo-raad met vragen over de inhoud van de huidige ‘Eigen Bijdrage’ regeling binnen de gemeente Uden en de reactie van de gemeente daarop ...lees meer.

 

Juli 2015: jeugd- en jongerenwerk

  • Brief van de Wmo-raad met vragen over het jeugd- en jongerenwerk van de gemeente Uden en de reactie van de gemeente daarop ...lees meer.

 

Februari 2015: dienstverlening Welzorg

  • Brief van de Wmo-raad met vragen over het functioneren en presteren van Welzorg en de reactie van de gemeente Uden daarop (inclusief een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek van Welzorg/Pantein) ...lees meer.

 

Februari 2015: nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015

  • Brief met vragen van de Wmo-raad over de “Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015” en reactie van de gemeente Uden daarop ...lees meer.

 

October 2014: huishoudelijke hulptoelage

  • Brief Wmo-raad met vragen aan de gemeente Uden, ten aanzien van de extra beschikbaarstelling van overheidsbudget ten behoeve van de huishoudelijke hulptoelage en de reactie van de gemeente daarop ...lees meer.

 

Augustus 2014:  beleidsplan Jeugdzorg

  • Inspraak/reactie Wmo-raad op beleidsplan Jeugdzorg en de reactie van de gemeente daarop ...lees meer.

 

Augustus 2014:  regionale verordering Jeugdwet 2015

  • Inspraak/reactie Wmo-raad op regionale verordering jeugdwet 2015 en de reactie van de gemeente daarop ...lees meer.

 

Augustus 2014: verordering Wmo 2015

  • Inspraak/reactie Wmo-raad op verordering Wmo 2015 en de reactie van de gemeente daarop ...lees meer.