Vergadering bijwonen?

Zie agenda

 

Wmo Raad Uden Burgerparticipatie

De Wmo-raad

is er voor U(den)

De Wmo-raad

is er voor U(den)

Welkom op de website van de Wmo-raad Uden

 

De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wil bereiken dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen  wonen en kunnen meedoen aan de maatschappij. Als Wmo-raad signaleren we wat goed gaat en wat minder goed gaat in de samenleving. Ook beoordelen we het beleid van de gemeente.

Man met vinkje.

Uw mening telt

Man met vraagteken.

Laatste nieuws

 

  • Februari 2017: Reactie van de Wmo-raad Uden ( en andere adviesorganen) op de vraag van het college om mee te denken in de vraagstelling en de opzet van het cliënttevredenheidsonderzoek en de terugkoppeling van de gemeente hierop. Lees meer.
  • December 2016: Brief van de Wmo-raad met daarin een advies over aanpak beschermd wonen en de reactie van de gemeente daarop. Lees meer.
  • Op 23 November 2016 was er weer een breed beraad  met als thema mantelzorg. Lees hier de notulen.
  • September 2016: Brief van de Wmo-raad met daarin nadere vragen over de inhoud van de huidige ‘Eigen Bijdrage’ regeling binnen de gemeente Uden en de reactie van de gemeente daarop lees meer.
  • D'n Hof van de toekomst wordt nu ook bereikbaar voor mensen in een rol stoel. Lees hier meer.
  • Voor het Jaarverslag van de Wmo-raad in 2015 klik hier.

Onze agenda

 

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar en vinden in principe elke eerste maandag van de maand plaats van 17:30 h – 19:30 h in het Mondriaanhuis, waar ook de bibliotheek is gevestigd. Lees meer

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding

of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf

op welke manier ze dat doen.