Vergadering bijwonen?

Zie agenda

 

Wmo Raad Uden Burgerparticipatie

De Wmo-raad

is er voor U(den)

De Wmo-raad

is er voor U(den)

Welkom op de website van de Wmo-raad Uden

 

De gemeente Uden wil graag dat burgers meedenken met het beleid dat zij maakt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit beleid voert zij onder meer uit via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

 

Deze wetten moeten er voor zorgen dat mensen zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving; zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in het maatschappelijke leven.

 

De Wmo-raad is in het leven geroepen om de gemeente Uden te adviseren over hoe het zelf-doen en meedoen van burgers bevorderd kan worden.

Man met vinkje.

Laatste nieuws

 

  • Oktober 2017 t/m Januari 2018: Verslag van gesprekken van de Wmo-raad met de Wethouder en beleidsfunctionaris van de Gemeente over de status van de Jeugdhulp in Uden. Lees meer.
  • November 2017: Advies Wmo-raad op de "Uitgangspuntennotitie Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen" en de reactie van de gemeente Uden daarop. Lees meer
  • November 2017: Advies van de Wmo-raad tbv de Wmo-verordening en de reactie van de gemeente uden hierop. Lees meer
  • Verslag van het symposium op 15 November 2017. ‘Kunnen we iets doen aan eenzaamheid? Lees hier
  • Het jaarverslag van de Wmo-raad over 2016 is beschikbaar. Klik hier voor het verslag

Onze agenda

 

De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar en vinden in principe elke eerste maandag van de maand plaats van 18:00 h – 20:00 h in het Mondriaanhuis, waar ook de bibliotheek is gevestigd. Lees meer

Heeft u een klacht?

 

Een van de taken van de Wmo-raad is om te signaleren wat goed gaat en wat minder goed gaat in de samenleving. Ook beoordelen we het beleid van de gemeente. Heeft u een klacht over de wijze waarop u door de gemeente geholpen bent? Klik dan op de onderstaande balk om uw klacht in te dienen.